İstanbul Kalkınma Ajansı

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı

OKAN ÜNİVERSİTESİ TTO'su (ARPROGED)'in Teknoloji Transfer Modeli GOOD PRACTICE FOR TTO’S Kitabında yayınlamıştır.

OKAN ÜNİVERSİTESİ TTO'sunun (ARPROGED')in Teknololoji Transferi Örnek  Modeli GOOD PRACTICE FOR TTO’S Kitabında yayınlamıştır.