İstanbul Kalkınma Ajansı

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı ile doktora öğrencilerine burs, proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi, özel sektör kuruluşlarına istihdam sağlanacaktır.Son başvuru: 28.9.2018

SANAYİDE TÜBİTAK DESTEKLİ DOKTORA DÖNEMİ

Çağrının Amacı: 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında

 • İhtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi,
 •  Sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi,
 •  Üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi.

  Bursiyere ve İşverene Destek Miktarı:

 • İşbirliği modeline bağlı olarak özel sektör kuruluşlarına üç yıl boyunca yüzde 40 ila yüzde 60 oranında değişen  istihdam desteği

Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde istihdam edilen araştırmacılara ödenen ücretin %40’ı, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde ise verilen ücretin %60’ı bursiyerin mezuniyeti sonrasında maksimum 3 yıl süreyle TÜBİTAK tarafından desteklenir. İstihdam desteği için aylık destek miktarı üniversite-sanayi işbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin en fazla 2 katını; rekabet öncesi işbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin 3 katını aşamaz.

 • Program kapsamındaki doktora öğrencilerine en fazla beş yıl süreyle ayda 4 bin 500 lira burs ve doktora sonrasında da istihdam desteği alabilecekler.
 • Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi

İşbirliği Modeli:

 Üniversite/araştırma altyapısı ile özel sektör kuruluşları arasında oluşturulabilen işbirliği.

 • Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile bir özel sektör kuruluşunun biraraya geldiği ortaklı projeler.
 • Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile en az iki özel sektör kuruluşunun biraraya geldiği ortaklı projeler.

 Bursiyerlerde Aranan Şartlar Nelerdir ?

 • Doktora eğitimlerine yeni başlayan öğrenciler
 • Halen doktorasına devam eden  tez konusu  belirlenmemiş öğrenciler
 • Herhangi bir yerde çalışmayanlar
 • Sanayi kuruluşunda çalışan doktoralı personel

Projeye Kimler Başvurabilir ?

 • Yurtiçinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği ile
 • 5746 sayılı kanun kapsamındaki Ar-Ge/tasarım merkezleri ve teknoparklar bünyesindeki sermaye şirketleri ile özel sektör kuruluşları

Son başvuru tarihi: 28.9.2018

Ayrıntılı bilgi içinwww.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2244-sanayi-doktora-programi

Başvuruları sürecindeki sorularınız ve detaylı bilgi için: arproged@okan.edu.trbilgi için: arproged@okan.edu.tr