İstanbul Kalkınma Ajansı

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı

e-Hike Projesi Hakkında

“Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi” (e-hike) İstanbul Kalkınma Ajansı desteği,  Türk Elektronik Sanayicileri Derneği(TESİD), Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve Taşıt Yan Sanayicileri Derneği(TAYSAD) ortaklığı ile  Okan Üniversitesi  “Ulaşım Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Araştırma Merkezi” (UTAS) tarafından kurulmuştur. Kurulma çalışmaları 1 Eylül 2014 de başlamıştır.

Merkezin yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur,

  • Prof.Dr. Orhan Alankuş ( Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Koordinatörü, e-hike Başkanı)
  • Prof. Dr. Nejat Tuncay ( Okan Üniversitesi MMF Dekanı, UTAS Başkanı)
  • Bülent Erbaş ( Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Müdürü, Okan_Tekno_ARGE Şirket Müdürü, YASAD Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Enver İbek (TESİD Genel Sekreteri)
  • Atila Zeybek ( YASAD Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Süheyl Baybalı ( TAYSAD Genel Koordinatörü)
  • Zeynep İyiler( Okan Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi, Kümelenme uzmanı)