İstanbul Kalkınma Ajansı

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 24 Yeni Çağrı Açıldı

e-Hike kullanıcısının resmi

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 10/07/2015 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında 10 ana alanda 24 adet proje çağrısı açılmıştır. !--break--

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 21/08/2015 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Açılan çağrı başlıkları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1003-BIT-BGUV-2015-2 Sürdürülebilir Bilgi ve Ağ Teknolojileri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-BIT-MNOE-2015-2 Enerji Üretebilen MEMS Cihazlar

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-BIT-BBIL-2015-2 Büyük Veride Yenilikçi Araştırmalar

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-BIT-GNBT-2015-2 Yeni Nesil Ağ Teknolojileri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-BIT-FOTO-2015-2 Fotonik Aygıt ve Teknolojileri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-ENE-KOMR-2015-2  Kömür ve Biyokütlenin Birlikte Kullanımda Yenilikçi İyileştirme/Hazırlama Teknolojileri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-ENE-GUNS-2015-2 Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzemelerin Geliştirilmesi

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-ENE-YENI-2015-2 Rüzgar Enerjisi Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-ENE-HPIL-2015-2  Borhidrür Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar  

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-SAB-TTIP-2015-2 Nörodejeneratif Hastalıklar

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-SAB-KLNK-2015-2 Tıbbi Cihazlara Yönelik Klinik Araştırmalar

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-SAB-ASIT-2015-2 Bakteriyel ve Paraziter Patojenlere Karşı Aşı, Adjuvan ve Koruyucu/Tedavi Edici Antikor Geliştirilmesi

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-SAB-ILAC-2015-2 Kan ve Kan Ürünleri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-OTO-MALZ-2015-2 Metal Alaşımlar

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-OTO-BTRY-2015-2 İleri Batarya Teknolojileri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-MAK-TSRM-2015-2 Mikro İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-MAK-OTOM-2015-2 Akıllı İmalat Sistemlerine Yönelik Araştırmalar

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-GDA-TRLA-2015-2 Lif Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-GDA-BHCE-2015-2 Verim ve Kalitenin Artırılmasına Yönelik Islah Çalışmaları

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-SUA-ARTM-2015-2 Endüstriyel Atıksulardan Geri Kazanıma Yönelik Arıtma Sistemleri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-HVU-HAVA-2015-2 İnsansız Hava Araçları için Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-KMY-KMYM-2015-2 Yerli Bitki Kaynaklarından (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-SBB-EGTM-2015-2 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 

1003-SAB-UIDB-2015-2 TÜBİTAK-NIH Primer İmmün Yetmezlik

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

DÜNYADA NELER OLUYOR ?

Tritium expands into US

... Kaynak:http://feedproxy.google.com/~r/...

16 saat 3 dak

Qualcomm, Lumen Australia Enter Wireless EV Charging Licensing Agreement

qualcomm-haloQualcomm Incorporated and Lumen Australia announced they have entered into a Wireless Electric... Kaynak:http://feedproxy.google.com/~r/...

21 saat 10 dak

Navy and Marine Corps to lease 205 new EVs

... Kaynak:https://chargedevs.com/newswire/navy-...

1 gün 11 saat

24M delivers first production-size semisolid battery cells

... Kaynak:https://chargedevs.com/newswire/24m-...

1 gün 11 saat

Over 2M zero-emission miles powered by True Zero’s Hydrogen Network

true-zeroTrue Zero, which operates the world’s largest network of hydrogen charging stations, has powered two-... Kaynak:http://feedproxy.google.com/~r/...

1 gün 17 saat