İstanbul Kalkınma Ajansı

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı

Türkçe

TÜBİTAK ARDEB 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 40 adet proje çağrısı açıldı.

Türkçe

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 40 adet proje çağrısı açıldı.Proje önerileriniz için bizlere  arproged@okan.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.