İstanbul Kalkınma Ajansı

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı

Türkçe

Projeler

2020

E-Hike ve E-Hikelink 2020 Faaliyetleri

CAEVS için Teknoloji Stratejisi ve ilgili Teknoloji Yol Haritası'nın hazırlanması amacıyla 2019 yılında kümelenme üyelerinin katılımıyla iki çalıştay düzenlenmiş ve iki rapor hazırlanmıştır. Çalıştaylarda ayrıca açık HORIZON 2020 çağrıları hakkında bilgi verilmiş ve olası ortaklıklar tartışılmıştır. 2020 yılında birkaç açık çağrı için hazırlık yapılmış ve IPA II tarafından finanse edilen OPINA (Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu) projesinin başlangıcı düzenlenmiştir.
 Proje hazırlama faaliyetleri aşağıda verilmiştir,

1- LC-BAT-10-2020 Pil Çağrısı, NextInBatt
2- H2020-ECSEL-2020-1-IA-iki aşamalı, Fit4 Health
3- LC-MG-1-12-2020 RECIPROCITY
4- LC-GV-08-2020, MultiFlexEV
5- Biri ISUZU ve diğeri OTOKAR olmak üzere iki TEYDEB 1505 projesi
6- IPA II Projesi CAEVS-INNOHUB

Bu projelerden RECIPROCITY verilmiştir.  OTOKAR projesi değerlendirme aşamasındadır. Diğerleri maalesef reddedilmiştir. Ancak proje hazırlıkları, küme üyeleriyle birlikte yeni projeler hakkında başka fikirler oluşturulmuştur..
2020 yılında 4 Aralık'ta e-Hike ve e-hikelink ortaklarının katılımıyla OPINA projesi kapsamında bir çalıştay düzenlenmiş ve anket gerçekleştirilmiştir. OPINA projesi resmi olarak Haziran 2020'de başlamıştır.

2019

Uygulanan Proje:

1) MobiScale (H2020 ICT-33)
2) SABRE (H2020)
3) SwiftCare (H2020) -H2020-ECSEL-2019-2-RIA
4) (ITS4SUM) Avrupa Birliği (AUSDER Ortaklı) H2020-Sivil Toplum Ağları ve Platformlarına Destek
Türkiye'de
5) XPLORE -H2020-MG-2018-2019-2020
6) SAB4ECR- H2020-INNOSUP-2018-2020
7) MODALLER (H2020)
8) HUB- IBATT (H2020)
9) GÜVENLİ-AI (H2020)
10) SERMAYE - ITS Eğitim-Öğretim ve İrtibat Konusunda İşbirliğine Dayalı Yetki Programı
11) SP.2019.MF.522- Elektrikli Otobüsler için Otomotiv ve Gömülü Yazılım Standartlarına uygun
Dijital Veri Toplama Özelliği olan Adaptif Akustik Araç Uyarı Sistemi Geliştirilmesi -
27.12.2019 (Başvuru)

Kabul edilmiş :
AP.2018.MF.371 - Sürücülerin Daha Düşük Emisyonlara Uyum Sağlama Davranışı (MODALLAR) - 1.10.2019
AP.2019.MF.470 - 1.Aşama Kabil-Akıllı Ulaşımın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Yardım
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Sistemi (ITS4SUM)

Konferans Çalıştayı
- Çalıştay / Konferans - İletişim, Otonom ve Elektrikli Araç Teknolojileri
Kalkınma İhtiyaç Analizi ve Strateji Haritalama Çalıştayı, İst. Okan Üniv. (14.05.2019)
2- Çalıştay / Konferans - Haberleşen, Otonom ve Elektrikli Araç Teknolojileri ve
Hizmetler (CAEVS) Çalıştayı- (10.12.2019)

 

2018

 

Projeler
1- Akıllı Yenilenebilir Enerji Yönetim Sistemi - 1.05.2018
2- Elektrikli Araçlarda Kullanılmak Üzere Yerli Elektrikli Araç Şarj Kablosu ve Prototip Geliştirilmesi
İmalat, 1.09.2018
3- Yüksek Verimli, İki Farklı Güç Çıkışı ile SEPIC LED Sürücü Tasarımı ve Uygulaması
Voltaj Değiştirilebilir, 01.05.2018
4- Sürücüsüz Karayolu Araçlarının Karma Trafiğe Olası Etkilerinin Araştırılması ve
Sürekli Mevcut Koşullarda İyileştirilecek Trafik Değişkenlerinin Çalışması - 15.05.2018
5- Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu, 26.07.2018
6- Gelişmiş Otonom Otobüs Sisteminin Geliştirilmesi - 1.04.2018
7- Elektrikli Araçlarda Kullanılmak Üzere Yerli Elektrikli Araç Şarj Kablosu ve Prototip Geliştirilmesi
İmalat
8- OTONOM KARGO ARAÇ TASARIMI VE PROTOTİP GELİŞTİRME PROJESİ - 01.11.2018

Konferans / Çalıştay
1- Otonom Araç Yazılım ve Donanımları İçin İhtiyaç, Sorun ve Çözüm Analizi
Geliştirme Çalışması - 4.01.2018, İst. Okan. Üniv.
2- Yenilikçi Akıllı ve İletişimsel Araç Teknolojileri Kümeleme Çalıştayı ve Projesi
Pazar, 08.10.2018, İst. Okan Üniv.
3- TAYSAD (Araç İkmal Sanayicileri Derneği) -TTO ve Ar-Ge Merkezleri Toplantı Çalıştayı ',
TAYSAD

 

TAM PROJELER LİSTELERİ

l. OKAN OTONOM Sürücüsüz Araç Geliştirme Projesi (Fazl 2009-2011) (Faz2-2012-2013) (Faz3
2014-Devam ediyor) Okan Üniversitesi tarafından UTAŞ çerçevesinde desteklenmektedir.

2 MODAL "Sürücülerin Davranışını Daha Düşük Emisyonlara Uyum Sağlayacak Şekilde Değiştirin" (H2020-LC-MG-2018-2019-
2020) Prof.Dr. Orhan Alankuş (1.10.2019-1.10.2022)

3 Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu (Bilim Bakanlığı,
Endüstri ve Teknoloji, IPAII), Prof. Dr. Orhan Alankuş / Ortaklar: MARKA, TESİD, YASAD, TAYSAD
(5.7.2017-5.7.2020).

4 Gelişmiş Otonom Otobüs Sisteminin Geliştirilmesi (TÜBİTAK 1505), Prof.Dr.Orhan Alankuş
(1.04.2018-1.04.2020).
5 Yüksek Fonksiyonel Güvenliğe Uygun Elektronik Kontrol Ünitesi ve Platformunun Geliştirilmesi
Otomotiv Standartları (TÜBİTAK 1511) Doç. Prof.Burak Kelleci
İki Farklı Güç Çıkışı ile 6 Yüksek Verimli SEPIC LED Sürücü Tasarımı ve Uygulaması
Gerilim, (TÜBİTAK 1505), Doç. Dr. Burak Kelleci (1.4.2018-1.4.2019).
7 Bus Transverse Band Led İç Aydınlatma Armatür Tasarım ve Geliştirme, (TÜBİTAK 1501),
Profesör Doktor. Levent Sevgi (1.1.2018-30.5.2018).
8 Akıllı Yenilenebilir Enerji Yönetim Sistemi (TÜBİTAK 1505), Prof.Dr.R.Nejat Tuncay
(1.4.2018-1.4.2020).
9 Taşınan Ton Başına Düşük İşletme Maliyetli Yüksek Hacimli Karayolu Treninin Geliştirilmesi, Uygun
Avrupa Modüler Taşımacılığı için, Artırılmış Sürüş ve Yük Güvenliği, Standartlara Göre Kombine Edilebilir
Farklı Taşıma Modelleri, (TÜBİTAK 1501), Yrd. Profesör. Başar Özkan (1.4.2017- 31.12.2018).
Sonar Sualtı Akustiği için 10 IP Kitaplığı Tabanlı Gömülü Yazılım Geliştirme Aracı (SONYA)
Sinyal İşleme Uygulamaları (SONYA), (TÜBİTAK 1501), (1.7.2017-1.3.2019).
ll. Sürücüsüz Karayolu Araçlarının Karma Trafik Üzerindeki Olası Etkilerinin Araştırılması ve En İyisinin Sağlanması
Sürekli Akım Koşullarında Trafik Değişkenlerinin Çalışması, (TÜBİTAK 3501), Yrd. Profesör.
Selim Dündar (8.9.2017-8.9.2019).
12 0ptiTr